Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az EUROTEAM STÚDIÓ BT. (a továbbiakban: EUROTEAM) az euroteamstudio.hu internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


  • A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért az EUROTEAM felelősséget nem vállal.

  • Az EUROTEAM nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

  • A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logok, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

  • A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva az EUROTEAM részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció az EUROTEAM tulajdonába megy át, azt az EUROTEAM a jogi lehetőségek keretein belűl szabadon felhasználhatja.

  • Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az EUROTEAM kezeli és feldolgozza szervezési és marketingi célokra. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérelmére az EUROTEAM tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.